Comunicat de presă

Dată publicare:

Distribuie:

Comunicare

Privind rezultatul procedurii de achiziție publică organizată pentru atribuirea contractului având ca obiect: Proiectare și execuție în vederea realizării obiectivului "Pod peste răul Dâmbovița pe DN 7, KM 78+519"

Catre: S.C. MARISTAR COM S.R.L.

Prin prezență, vă facem cunoscut că în urma evaluării ofertei depuse în cadrul procedurii de licitație deschisă organizată pentru atribuirea contractului având că obiect Proiectare și execuție în vederea realizării obiectivlllui ” Pod peste raill Dâmbovița pe DN 73, km 78+519″ și aplicării criteriului de atribuire, respectiv “cel mai bun raport calitate-preț”, oferta prezentată de dumneavoastră a fost declarată de comisia de evaluare câștigătoare, potrivit Raportului procedurii nr. 92/7759/01.02.2021, cu un punctaj de 100 de puncte și prețul de 33.804.451,85 Lei fară TVA.

Vă informăm totodată că, potrivit prevederilor art. 144 alin (l) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, refuzul nemotivat al ofertantului declarat câștigător de a semnă contractul de achiziție publică/acordul cadru este asimilabil situației preväzute la art. 167 alin (l) lit. g) din Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Informații suplimentare se pot obține de la Direcția Achiziții Publice – Departamentul Achiziții Buget de Stat și Venituri Proprii — Biroul Contracte și Acte Adiționale, tel. 021.264.33.08.

Vă rugăm să ne confirmați primirea prezenței comunicării prin retransmiterea acesteia cu numărul de înregistrare la instituția/societatea dvs. la nr. de fax 0212643417 sau la adresa de mail:achizitiipublicebuget@andnet.ro.