loader image

Regulamentul oficial al
campaniei

la MRS RESIDENCE VILLAGE SI MRS RESIDENCE SMART

Art. 1 - Organizatorii si Regulamentul Oficial al Campaniei

Campania „RECOMANDĂ ȘI PUTEȚI CÂȘTIGA ÎMPREUNĂ!” la Societatea Maristar COM S.R.L. societate legal infiintata si functionand potrivit legilor din Romania, cu sediul in Loc. Titu, Oras Titu, Aleea Terra, Corp C7, jud. Dambovita, tel/fax + 40 21 310 9773, adresa de corespondenta Strada Susita nr. 5, etaj 1, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul de ordine J15/1330/2007, avand cod de identificare fiscala RO 22579117, IBAN RO50 PIRB 4250 7612 8700 1000 deschis la Piraeus Bank, legal reprezentata de Cristian Stancu – Administrator. Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament (denumit in continuare Regulamentul Oficial) este finala si obligatorie pentru participanti.

1)  Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”).

2)  Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada Campaniei, respectiv 1-30 NOIEMBRIE 2020.

3)  Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul Oficial, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).

Art. 2 – Teritoriul si durata de desfasurare a Campaniei

1)   Campania RECOMANDĂ ȘI PUTEȚI CÂȘTIGA ÎMPREUNĂ! este organizata si se desfasoara pe pagina oficiala de facebook, site, instagram MRS Residence Ploiesti, materiale outdoor, radio, tv, publicatii online in perioada 1-30 noiembrie 2020.

2)   Campania va fi postata pe 1 NOIEMBRIE 2020, iar clientii MRS Residence existenti, care vor aduce o recomandare, respectiv un nou client ce decide sa rezerve o garsoniera sau apartament cu 2, 3, 4 camere in cadrul proiectelor imobiliare „MRS Residence SMART sau VILLAGE” Ploiesti, vor participa automat la campania lunii NOIEMBRIE 2020. Atat clientul existent MRS Residence, cat si noul promitent cumparator vor avea posibilitatea sa aleaga un premiu: VOUCHER EMAG sau VIVRE de 1000 euro.

3)   Promitentii cumparatori trebuie sa rezerve un apartament sau garsoniera in perioada 1-30 noiembrie 2020 cu ocazia campaniei „RECOMANDĂ ȘI PUTEȚI CÂȘTIGA ÎMPREUNĂ!” si sa semneze antecontractul de vanzare-cumparare la Biroul Notarial David si Asociatii, Str. Gheorghe Doja, nr.74, Ploiesti in perioada 1-30 noiembrie 2020.

4)  Vizionarile vor fi programate la telefon 0758 080 000 (proiect MRS Residence SMART) si 0742 060 000 (proiect MRS Residence VILLAGE) sau pe site www.mrsresidenceploiesti.ro

5)   Premiile campaniei RECOMANDĂ ȘI PUTEȚI CÂȘTIGA ÎMPREUNĂ! luna noiembrie 2020 vor fi inmanate dupa semnare antecontractului si plata avansului de minim 20% din pretul apartamentului sau garsonierei si dupa finalizarea campaniei, respectiv 30 noiembrie 2020.

Art. 3 - Dreptul de participare

1)   Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.

2)   Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:
       •     angajatii organizatorului precum si angajatii asociatilor/administratorilor acestuia, precum si rudele pana la gradul doi inclusiv sau afinii                       (sot/sotie) ai celor mentionati anterior.
       • angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Concursului. 

Art. 4 - Mecanismul Campaniei

1)   Campania „RECOMANDĂ ȘI PUTEȚI CÂȘTIGA ÎMPREUNĂ! este organizata si se desfasoara la sediul MRS RESIDENCE, Bd. Republicii, 146-150, Ploiesti si este comunicata in perioada 1-30 noiembrie 2020 prin intermediul canalelor de comunicare detinute sau inchiriate de MRS Residence.

2)   Campania va fi postata pe 1 Noiembrie 2020, iar participantii la campanie care vor rezerva un imobil de tip studio, cu 2, 3, 4 camere in cadrul MRS RESIDENCE SMART sau VILLAGE in perioada 1-30 noiembrie 2020, vor castiga, la alegere, un voucher EMAG sau VIVRE in valoare de 1000 euro (la cursul BNR din ziua semnarii).

3)   In cazul in care noul client a venit prin recomandarea unui client existent MRS Residence, atunci ambii vor participa la campanie si vor alege cate un premiu: VOUCHER EMAG sau VIVRE in valoare de 1000 EURO.


Recomandarea este validata doar daca proprietarul sau clientul existent MRS Residence se prezinta la vizionare impreuna cu noul client careia i-a recomandat locuintele MRS Residence Ploiesti (SMART sau VILLAGE).


4)   Promitentii-cumparatori vor primi cu titlu de gratuitate, dupa semnarea antecontractului de vanzare-cumparare, un voucher EMAG sau VIVRE, la alegere, in valoare de 1000 euro, in functie de alegerea fiecarui client.

5)   Avansul minim de 20% din pretul de lista al apartamentului sau garsonierei se achita ulterior semnarii antecontractului de vanzare-cumparare.

6)   Premiul se acorda dupa incheierea campaniei, respectiv 30 noiembrie 2020.

Art. 5 - Premiile Campaniei

7)    Premiile campaniei RECOMANDĂ ȘI PUTEȚI CÂȘTIGA ÎMPREUNĂ!  constau in vouchere de cumparaturi EMAG sau VIVRE in valoare de 1000 euro, calculate la cursul BNR din ziua semnarii antecontractelor.

8)    Vouchere vor fi inmanate sub forma de cod si vor putea fi utilizate in conformitate cu procedura in vigoare, disponibila pe site-ul VIVRE sau EMAG. 

9)    Procedura EMAG. https://www.emag.ro/voucher/gift-card

10)     VIVRE:  

-voucherulse emite electronic, sub forma unui cod alfanumeric unic de 6 caractere;  
-voucherul este valabil timp de 6-9 luni de la data emiterii;
-voucherul nu se poate folosi pentru achitarea produselor de lapartenerii Vivre Marketplace, marcati in pagina de produs cu sintagma”Vandut si livrat de”;
-in cazul cumpararii de produse cu o valoare mai mare decat cea a voucherului, beneficiarul va achita diferenta dintre valoarea voucherului si valoarea achizitiei;
–  in cazul cumpararii de produse cu o valoare mai mica decat cea a voucherului, diferenta aferenta nu poate fi refolosita sau returnata beneficiarului;
–  voucherul poate fi folosit pentru o singura comanda, pentru achizitia unuia sau a mai multor produse;
–  voucherul nu se poate cumula cu alte vouchere valorice pentru a achita valoarea unui produs, nici cu un voucher de discount activ in website.
 

11)    In cazul in care promitentii cumparatori care au rezervat un apartament sau garsoniera in cadrul proiectului MRS Residence SMART sau VILLAGE si au beneficiat de campania RECOMANDĂ ȘI PUTEȚI CÂȘTIGA ÎMPREUNĂ! nu finalizeaza prin a semna contractul de vanzare cumparare pentru apartamentul rezervat, valoarea premiului se va retine din avansul achitat in baza promisiunii de vanzare-cumparare, cu acordul ambelor parti.

Art. 6 - Responsabilitate

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de catre castigator, Organizatorul este eliberat de orice obligatie fata de Participantul castigator.

In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si / sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda / anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite in cadrul acestei Campanii.

 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative  care ar putea afecta imaginea sau costurilea acestei Campanii. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Art. 7 - Litigiile și legea aplicabilă

1)    Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila .

2)    Legea aplicabila este legea romana.

Art. 8 - Informarea participanților conform Legii nr.677/2001 actualizată.

1)    Prezentul Regulament este la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate si poate fi consultat pe pagina de facebook, site MRS Residence Ploiesti sau la sediul MRS RESIDENCE, Bd. Republicii, 146-150, Ploiesti. Participarea la campania RECOMANDĂ ȘI PUTEȚI CÂȘTIGA ÎMPREUNĂ!implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament. 

2)    Prin acceptarea premiului castigat, posesorul este de acord ca numele, datele sale de identificare si/sau fotografia/imaginea sa sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator in materiale tiparite, audio sau video fara ca acesta (castigatorul) sa emita pretentii financiare fata de organizator pentru realizarea acestor operatiuni. 

3)    Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea nr.677/2001 actualizata pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu character personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Art. 9 - Încetarea campaniei

1)    Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

·       Forta majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de forta majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

2)  Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1082 si 1083 Codul Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora. 

Art. 10 - Alte cauze

 1) Deciziile Organizatorului privind campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

 2) Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii concursului, cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului cu cel putin 24 de ore inainte de a intra in vigoare. Participantii vor fi instiintati privind eventualele modificari prin intermediul paginii de fb/site mrsresidenceploiesti.

4) Prin participare la Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor si conditiilor Regulamentului.

Prezentul act a fost redactat, procesat si autentificat de catre DAVID SI ASOCIATII SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA, Str. Gheorghe Doja, nr.74, Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova, intr-un exemplar original care va fi pastrat in arhiva biroului notarial si 4 duplicate, dintre care 3 (trei) duplicate au fost eliberate partii si 1 (un) duplicat s-a depus in arhiva biroului notarial.